M3.4 „Modernizarea satelor din cadrul teritoriului”