M3.1 „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”