Arhiva Măsura 2.1

Apel de selecție 1/2021 – M2.1/2A

0 Ghidul solicitantului pentru masura M2.1_2A_vers 01_2021 |12.03.2021

Anexe la Ghidul solicitantului M2.1_2A_vers 01_2021 |12.03.2021

M1.1 – versiunea 1/2020;

 


Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ  |06.05.2019

Anexa 13.1 Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ_-_Completare

Anexa 14.1 – Lista_UAT_din_zonele_normale

Anexa 14.2 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_specifice

Anexa 14.3 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_semnificative

Anexa 15 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 16 – Procedura de evaluare si selectie

Anexa 17- Fisa_Conformitate_Metodologia de verificare _M 2.1_2A

Anexa 18 – Fisa eligibilitate_Metodologia de verificare 2.1_2A

Anexa 19 – Fisa_evaluare_criterii_selectie_Metodologia de verificare_M2.1_2A

Anexa 20 – Fisa teren_Metodologia de verificare_M2.1_2A

Anexa 21 – DECLARATIE raportare catre GAL VALEA CLANITEI

Anexa 22 – Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 23 – Nota AM PNDR privind implementare masuri forfetare

Anexa 24 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal__pentru_beneficiari_sau_solicitanti

00 Ghid M2.1_2A (Versiunea 2019)

Anexa 2 – FIȘA MĂSURII M 2.1_2A

Anexa 3 – Planul_de_afaceri_M2.1_2A

Anexa 4 – Model_Decizia_de_finantare

Anexa 5 – Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

Anexa 5.1- Definitia si principiile de calculare a productiilor standard

Anexa 7 – OMADR nr. 397 2003 pentru a, podgorii si centre viticole

Anexa 8 – ORDIN nr. 247 2012 pentru aprobarea listei DOC si IG

Anexa 9 – Codul_bunelor_practici_agricole

Anexa 9a – Ghid_depozitarii_platforme_individuale

Anexa 10 – Calculatorul capacităților de stocare și de împrăștiere a gunoiului de grajd

Anexa 11a – Calculator_ICPA_nota_bonitare_zootehnie

Anexa 11a – Metodologie_utilizare_Calculator

Anexa 12 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 1 – Cerere de finantare M2.1_2A.xlsm
Anexa 6 – Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol.rar
Anexa 11 – Studiul privind zonarea potentialului agricol si apicol.rar

Anexa nr 11 – Stud pv zonarea potential agr si apicol

Metod Studiu pot agric modif cu studiu OSPA vegetal 2016

Potential productie vegetala

Potential productie zootehnica

Metod de realiz a stud pv zon pot apicol

Anexa 6 – Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol

Anexa areale STP

Metodologie

 

 Arhivă M2.1/2A – Apel nr.1/2017

Arhiva Anexe masura 2.1