Anunt

Dată fiind situația de forță majoră datorată intemperiilor (ninsori abundente și blocaje de drumuri), se prelungește termenul de verificare și acordare a conformității, pentru proiectele depuse în data de 26.02.2018, pe măsura M3.1/6B „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”, până la data de 09.03.2018.

Nota de constatare

Anunt