Prelungirea apelului de selecție a proiectelor nr. 1/2018

GAL VALEA CLĂNIȚEI anunță prelungirea apelului de selecție a proiectelor nr. 1/2018 pe măsurile M3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI” și M3.3/6B „Integrarea minorităților locale”, pe perioada 29.06 – 28.07.2018.

Prelungirea apelului de selecție a proiectelor nr. 1/2018