Teritoriu GAL

Teritoriul administrativ al Grupului de Acțiune Locală „VALEA CLĂNIȚEI” se află în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia și acoperă 12 localități din județul Teleorman, și anume comunele: Băbăița, Blejești, Botoroaga, Bujoreni, Crevenicu, Frăsinet, Gălăteni, Moșteni, Olteni, Săceni, Sfințești, Vîrtoape.

Teritoriul reprezentat de Grupul de Acțiune Locală „VALEA CLĂNIȚEI” are o suprafaţă de 650,15 km2,   un număr total de locuitori de 31.709 persoane, cu o densitate a populaţiei teritoriului de 48,77 de locuitori/km².

Cele 12 unități administrativ teritoriale fac parte din Câmpia Găvanu – Burdea, una din cele cinci subunități principale ale Câmpiei Române. În ceea ce privește relieful, acesta prezintă un grad ridicat de fertilitate naturală, favorabil dezvoltării de culturi agricole.

Rețeaua hidrografică este formată din râuri precum: Glavacioc, Putorosul, Sericu, Teleormanul, Câlniște și din câteva ape stătătoare.

Teritoriu GAL